[Giải đáp] Kiến thức chuyên môn có quan trọng đối với thuật toán của Google không?

EAT và thuật toán của Google

Google’s Quality Raters Guideline được dịch là nguyên tắc người đánh giá chất lượng của Google là các nguyên tắc để tiêu chuẩn hóa cách người đánh giá bên thứ ba chấm điểm kết quả tìm kiếm được Google kiểm tra. Nguyên tắc này mang lại tính khách quan nhất định cho việc đánh giá các kết quả tìm kiếm đang được đánh giá về mức độ hữu ích. Vì vậy, thay vì để những người đánh giá sử dụng phán đoán của riêng họ, Google cung cấp các hướng dẫn để họ sử dụng để chuẩn hóa đánh giá của họ.

Google đã khuyến nghị sử dụng các nguyên tắc này như một cách để các nhà xuất bản và SEO đánh giá các trang web một cách khách quan, mà một số người coi đó là các yếu tố được mô tả trong tài liệu nằm trong thuật toán.

EAT có nghĩa là Chuyên môn, Uy quyền và Đáng tin cậy, là một trong những yếu tố mà cộng đồng SEO quan tâm.

EAT và thuật toán của Google
eat là gì – TIEN ZIVEN

Kiến thức chuyên môn của tác giả và thuật toán của Google

Thuật toán có thực sự quan tâm đến EAT

Câu hỏi cụ thể này liên quan đến chuyên môn của tác giả nội dung.

Người đặt câu hỏi đã hỏi: “Tôi có một số câu hỏi về EAT. EAT chỉ được đề cập trong Nguyên tắc Người đánh giá Chất lượng. Trong Nguyên tắc của Người đánh giá chất lượng, chuyên môn của tác giả là rất quan trọng. Nhưng tôi muốn biết liệu các thuật toán thực có còn quan tâm đến yếu tố EAT như chuyên môn của tác giả hay không?”

John Mueller đã không xác nhận rằng có một tác giả trực tiếp tập trung vào chuyên môn trong thuật toán. Ông chỉ nói rằng ông cho rằng có công việc gián tiếp để xác định chuyên môn. Ông John Mueller trả lời: “Chúng tôi đưa điều này vào nguyên tắc để chúng tôi có thể hướng dẫn người kiểm tra chất lượng kiểm tra lại những điều này. Điều này sẽ giúp người kiểm tra chất lượng hiểu thuật toán hơn “.

Chuyên môn về nội dung

Tiếp theo, Mueller quay lại chủ đề về chuyên môn của tác giả và nói rằng nó giống như cố gắng hiểu cách nội dung phù hợp với phần còn lại của web. Chuyên môn tác giả đó phù hợp với bối cảnh của phần còn lại của trang web là điều mà Mueller đã đề cập khá nhiều trong thời gian gần đây. Vậy Chuyên môn của một tác giả quan trọng như thế nào?

Có lẽ chúng ta nên hỏi, điều gì quyết định chuyên môn, bằng cấp của tác giả hoặc nội dung họ xuất bản là gì? Ví dụ: hãy xem xét một trường hợp giả định về một trang web chứa đầy thông tin sai lệch về y tế được xuất bản bởi một bác sĩ. Chuyên môn của bác sĩ quan trọng như thế nào so với chuyên môn, tính có thẩm quyền và độ tin cậy của chính nội dung đó?

Mueller trả lời cho câu hỏi Kiến thức chuyên môn có quan trọng đối với thuật toán của Google không?
Mueller trả lời cho câu hỏi Kiến thức chuyên môn có quan trọng đối với thuật toán của Google không?

Về lý thuyết, một tác giả chuyên gia phải có khả năng viết nội dung chuyên gia. Tuy nhiên cần phân biệt rằng bằng chứng về chuyên môn trong thông tin xác thực của tác giả hay chất lượng của chính nội dung mới quan trọng? Mueller bắt đầu câu trả lời của mình bằng cách nói về việc gián tiếp tìm hiểu kiến ​​thức chuyên môn của tác giả và sau đó kết thúc bằng cách nói về ý tưởng chuyên môn liên quan đến bản thân nội dung bằng cách tham khảo để hiểu ngữ cảnh của nội dung trên web.

Tôi cho rằng việc liên quan giữa chuyên môn của tác giả sẽ phù hợp với ngữ cảnh của nội dung trang web là điều ông Mueller đang nhắc đến.

Tài liệu tham khảo

  1. Roger Montti (Ngày đăng 21 tháng 2 năm 2022). Is Author Expertise Important To Google’s Algorithm?, Searchenginejournal. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2022
Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.