TikTok

TikTok

TikTok sẽ trở thành nền tảng quyết định ý thức mua hàng của người tiêu dùng trong tương lai

Trong tương lai, TikTok sẽ đang trở thành một nền tảng hàng đầu để người tiêu dùng khám phá, nhận thông tin của sản phẩm, và cuối cùng là mua các sản phẩm mới. Những năm trở lại đây, TikTok được xem là nền tảng xâm chiếm thế giới, đặc biệt là trào lưu Review......