Google tuyên bố bản cập nhật trải nghiệm trang không chỉ là một yếu tố xếp hạng

[Google update] Google tuyên bố Cập nhật trải nghiệm webite không...

John Muller đã đăng trên Reddit sáng ngày 8/7 cho biết răng bản cập nhật trải nghiệm trang kết...
Thuật toán BERT

Thuật toán BERT – Update cuối năm 2019 của Google

Thuật toán BERT của Google thực sự là gì? Cách hoạt động của nó như thế nào và ảnh...
8 chiến thuật SEO mà google ghét

8 Kĩ thuật On – Page mà Google ghét

Các phương pháp sao cho On-page SEO tốt nhất luôn luôn được thay đổi và tiến bộ. Bài viết...
[TÌM HIỂU] Liệu có phải Google vừa đưa ra gợi ý về hồ sơ thẩm quyền?

[TÌM HIỂU] Liệu có phải Google vừa đưa ra gợi ý...

Một bài đăng trên blog gần đây của Google chỉ ra việc xác định một mô hình trên SERP...
Anchor Text là 1 yếu tốt xếp hạng quan trọng

Anchor Text là 1 yếu tốt xếp hạng quan trọng của...

Anchor text được Google đánh giá là một yếu tố xếp hạng Anchor Text có ảnh hưởng khá nhiều đến...
Healthcare SEO Fundamentals Grow Your Medical Practice

Nguyên tắc cơ bản của SEO chăm sóc sức khỏe để...

Bạn muốn trang web của bạn được tìm kiếm và truy cập nhiều hơn so với đối thủ ?...
Tầm quan trọng trong việc duyệt và đánh giá các kết quả cho truy vấn về sản phẩm

Tầm quan trọng của việc duyệt và nghiên cứu kết quả về...

Đối với các vấn đề trong lĩnh vực YMYL đặc biệt các truy vấn về tìm kiếm và nghiên...
Xếp hạng chất lượng Trang (Page Quality Rating) - Guideline Google

Xếp hạng chất lượng Trang (Page Quality Rating) – Guideline Google

Để nâng cao chất lượng website mà bạn quản lí cũng như muốn đánh giá các website khác của...
Hướng dẫn đánh giá những URL không đáp ứng nhu cầu người dùng

Hướng dẫn đánh giá các kết quả không đáp ứng đầy...

Hướng dẫn của google đánh giá dựa trên phương diện có đáp ứng với nhu cầu của các truy...
Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm và kết quả

Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm và kết quả

Phần hướng dẫn chung này hướng dẫn cho người đánh giá về các kết quả được trả về khi...