Blockchain ứng dụng trong y tế như thế nào?

Các ứng dụng của Blockchain trong y tế

1. Tính khả tín của dữ liệu.
2. Chuỗi cung ứng y tế và dược phẩm.
3. Tính bất biến của dữ liệu.
4. Hợp tác giữa các nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.
5. Chia sẻ hồ sơ bệnh án.
6. Giao dịch thanh toán an toàn.
7. Lưu giữ chính xác.
8. Khả năng tương tác dữ liệu.
9. Quản lý danh tính.
10. Việc ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contracts) cho mục đích bảo hiểm.
11. Quản lý dữ liệu.

Các ứng dụng của Blockchain trong COVID-19:

1. Tính khả tín trong dữ liệu đại dịch.
2. Cung ứng thuốc cứu trợ tồn kho.
3. Chất lượng dữ liệu đại dịch.
4. Quản lý danh tính.
5. Theo dõi dữ liệu COVID-19 cho tiêm chủng.
6. Sự đồng thuận của bệnh nhân.
7. Chuỗi cung ứng lâm sàng.

Rào cản khi ứng dụng Blockchain vào ngành y tế

1. Vấn đề về khả năng mở rộng.
2. Sự tiếp nhận của người dùng cuối.
3. Thiếu sự hỗ trợ của chính phủ.
4. Cần cân nhắc chính sách để triển khai blockchain.
5. Thiếu nhận thức về các giải pháp như vậy.
6. Bảo trì.
7. Những thách thức về kỹ thuật.
8. Chi phí hoạt động.

Có ý kiến cho rằng công nghệ blockchain có thể không phù hợp với môi trường chăm sóc sức khỏe vì sự phổ biến của dữ liệu cá nhân và tính bất biến của dữ liệu được ghi lại trong môi trường sổ cái phân tán (distributed ledgers environment).

Tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng blockchain linh hoạt hơn khi kết hợp với các giải pháp ngoài chuỗi.

Các sản phẩm có thể sử dụng blockchain ở lớp phía trên cơ sở dữ liệu, vì vậy có thể theo dõi các giao dịch căn cứ vào việc trao đổi dữ liệu và truy cập thông tin trong khi tất cả dữ liệu sức khỏe cá nhân được lưu trữ ngoài blockchain.

Xem chi tiết tại đây: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/eubof_healthcare_2022_FINAL_pdf.pdf

Nguồn Vietnam Digital Health Network.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.