Các chiến lược để xây dựng 1 doanh nghiệp Y tế số thành công

Các công ty được thành lập trong lĩnh vực khoa học đời sống, công nghệ và bán lẻ là một trong nhiều thành phần tham gia vào thị trường Y tế số cùng với hàng nghìn công ty khởi nghiệp khác. Tất cả đều tìm cách tạo ra giá trị bằng cách áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề hiện tại trong cung cấp dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe.

Từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đổi mới mô hình kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng cần có sáu yếu tố cơ bản kết nối với nhau để xây dựng một doanh nghiệp có thể phát triển (Xem ảnh 1 đính kèm). Để minh họa cách các yếu tố này áp dụng cho lĩnh vực y tế số, chúng tôi đã phỏng vấn sáu nhà lãnh đạo của các công ty khởi nghiệp Y tế số để chắt lọc kinh nghiệm của họ thành những bài học chính như sau:

  • Xác định một giải pháp rõ ràng giúp giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng
  • Xây dựng sản phẩm và trải nghiệm thú vị cho người dùng.
  • Kết hợp cả chuyên môn kỹ thuật và chuyên môn y tế để tạo ra sản phẩm tốt và phù hợp
  • Chứng minh giá trị: cẩn trọng trong cách tuân thủ quy định pháp lý
  • Phát triển các giá trị/tài sản cốt lõi giúp tạo ra lợi thế bền vững và khả năng phát triển mở rộng.
  • Mô hình tăng trưởng: khám phá các mô hình kinh doanh khác nhau, có thể áp dụng đồng thời
  • Tập trung trong giai đoạn đầu, gây được sự chú ý và chỉ mở rộng phát triển sau đó.

Nội dung chi tiết có thể xem tại: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/moving-digital-health-forward-Lessons-on-business-building

Nguồn Vietnam Digital Health Network.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.