Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm và kết quả

Phần hướng dẫn chung này hướng dẫn cho người đánh giá về các kết quả được trả về khi có các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm.

Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm 

Người đánh giá sẽ nhận thấy rằng một số truy vấn bị sai chính tả hoặc nhập sai. Dưới đây là một số ví dụ về các truy vấn bạn có thể thấy rõ ràng là sai chính tả:

Truy vấn sai chính tả Diễn giải truy vấn 
[federal expres], English (US) Cách giải thích truy vấn hợp lý duy nhất là công ty có tên Federal Express.
[new england patroits], English (US) Cách giải thích hợp lý duy nhất là đội bóng NFL.
[byonce knowles], English (US)  Cách giải thích hợp lý duy nhất là ca sĩ / diễn viên nổi tiếng, Beyonce Knowles.

 

Một số truy vấn sai chính tả hoặc nhập sai sẽ khó diễn giải hơn. Sử dụng phán đoán của bạn và thực hiện nghiên cứu truy vấn.

Đối với các truy vấn rõ ràng là sai chính tả hoặc nhập sai, bạn nên đánh giá dựa trên ý định của người dùng, không nhất thiết phải dựa trên chính xác cách người dùng đánh vần hoặc đánh máy truy vấn.

Đối với các truy vấn không rõ ràng là sai chính tả hoặc nhập sai, bạn nên tôn trọng truy vấn như đã viết và giả sử người dùng đang tìm kiếm kết quả cho truy vấn như nó được viết chính tả.

Các truy vấn tên bị nhập nhầm 

Hãy xem xét truy vấn [john stuart], tiếng Anh (Mỹ). Có một Jon Stewart rất nổi tiếng, diễn viên hài và từng là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta không nên cho rằng truy vấn [john stuart] đã bị sai chính tả. Có nhiều người tên là John Stuart. Chúng tôi sẽ tôn trọng truy vấn như đã viết và giả sử người dùng đang tìm kiếm ai đó tên là “John Stuart”.

Truy vấn và có thể, Ý định của người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng theo nhu cầu, Xếp hạng chất lượng trang Giải thích
Truy vấn: [micheal jordan], Tiếng Anh (Mỹ)

Vị trí người dùng: San Francisco, California

Mục đích của người dùng: Có nhiều người được đặt tên “Micheal Jordan.” Kết quả hữu ích để biết thêm những người nổi bật được đặt tên Micheal Jordan nên nhận được xếp hạng cao hơn kết quả hữu ích cho những người kém nổi bật tên là Micheal Jordan.

Bởi vì Michael Jordan rất nổi tiếng vận động viên / người nổi tiếng, chúng tôi sẽ xem xét Michael Jordan trở thành trẻ vị thành niên diễn dịch.

“Micheal Jordan. ”
“Micheal Jordan. ”
Trang liệt kê tất cả

thành viên của LinkedIn

trang web có tên “Micheal

Jordan. ” LinkedIn là một xã hội rất phổ biến trang web mạng cho các chuyên gia ở Hoa Kỳ Kết quả này sẽ rất hữu ích cho nhiều hoặc hầu hết người dùng cố gắng tìm kiếm thông tin về ai đó tên “Micheal Jordan.”

Trang LinkedIn cho Michael Jordan
Trang LinkedIn cho Michael Jordan
Trang LinkedIn cho Michael Jordan, một dịch vụ cơ sở vật chất chuyên nghiệp ở Atlanta, Georgia.
Cầu thủ của Michael Jordan
Cầu thủ của Michael Jordan
Cầu thủ của Michael Jordan trang hồ sơ trên NBA trang web bóng rổ.

 

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.