Hạ tầng kỹ thuật số cho chăm sóc sức khỏe – VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU SO VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC?

Một báo cáo rất hay của Himss Asia Pacific và Cisco thực hiện đã cho thấy phần nào bức tranh về đầu tư hạ tầng kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam (dù mới chỉ có 3 bệnh viện của VN tham gia khảo sát). Chúng ta không thể cứ mãi quyết tâm Chuyển Đổi Số nhưng việc đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe còn hạn chế như hiện tại!

Tháng 12/2018, HIMSS analytics đã giới thiệu khung đánh giá hạ tầng trong chăm sóc sức khỏe (Infrastructure Adoption Model – INFRAM). Đây là 1 khung đánh giá bao gồm 8 mức ( từ mức 0 – mức 7) để giúp các đơn vị chăm sóc sức khỏe đánh giá và nâng cấp năng lực hạ tầng kỹ thuật số của họ.
(tham khảo 8 mức đánh giá INFRAM trong ảnh đính kèm)

Khung đánh giá này tập trung 5 cấu phần chính:

 • Bảo mật (Security)
 • Trao đổi liên lạc và Phối hợp (Communication and Collaboration)
 • Không dây và di động (Wireless và Mobility)
 • Trung tâm dữ liệu (Data Center)
 • Hạ tầng mạng (Network Transport)

Hạ tầng kỹ thuật số cho chăm sóc sức khỏe

Sử dụng khung đánh giá INFRAM, HIMSS đã tiến hành đánh giá các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philipines) với tất cả 24 bệnh viện (16 tư nhân, 7 công lập và 1 công-tư kết hợp). Một số các kết quả chính bao gồm:

 • Trung bình năng lực hạ tầng kỹ thuật số cho chăm sóc sức khỏe của các quốc gia trong khu vực được ở mức 2.3 (tính điểm trung bình). Việt Nam đạt được ở mức 1, cao nhất là Philipines với mức trung bình đạt 3.5 (xem ảnh đính kèm)
 • Cấu phần về Bảo mật được điểm trung bình cao nhất với mức điểm trung bình là 3.3

Khi đi sâu vào chi tiết về hạ tầng kỹ thuật số của VN theo từng cấu phần chúng ta có những thông tin khá quan ngại như sau:

 • Cấu phần Hạ tầng mạng: mức 1.7
 • Cấu phần Không dây và di động: mức 0
 • Cấu phần Trao đổi liên lạc và phối hợp: mức 0.3
 • Cấu phần Bảo mật: mức 1.7
 • Cấu phần Trung tâm dữ liệu: 1.3

(vẫn biết rằng chỉ có 3 đơn vị tham gia vào đánh giá nên khó có tính đại diện nhưng quả thực VN đang xếp thấp nhất ở trong các quốc gia khu vực ĐNA về hạ tầng số cho y tế. Nếu biết được danh sách các đơn vị tham gia thì sẽ hiểu được rõ bức tranh này ảm đạm hay tươi sáng hơn)

Báo cáo chi tiết xem tại đây: https://indd.adobe.com/view/ed61c7f2-13cf-4212-8986-5c423165bb67
Nguồn Vietnam Digital Health Network.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.