Một số điểm cần lưu ý trong chương trình chuyển đổi số Y tế quốc gia đến 2025 và định hướng 2030

Ngày 22/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành chương trình chuyển đổi số Y tế quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây có thể coi đây là bản quy hoạch chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Trong bài viết này xin tóm tắt 1 số ưu tiên chính – có thể coi là nhu cầu từ góc nhìn của cơ quan quản lý với Y tế số.

1. Hồ sơ sức khỏe điện tử:

Mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng: xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm mỗi một người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử và thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật kịp thời vào hồ sơ. Phát triển cổng sức khỏe người dân, cho phép người dân có thể quản lý, tra cứu thông tin sức khỏe của mình. Phát triển các ứng dụng nhắn tin thông báo về thông tin sức khỏe cho người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

2. Phát triển các ứng dụng giám sát các dịch bệnh

Phát triển các ứng dụng giám sát các dịch bệnh thông qua việc thu thập các dữ liệu thu thập từ tất cả các nguồn bao gồm người dân, doanh nghiệp, cơ sở y tế, mạng xã hội, các chương trình điều tra và dự báo ổ dịch thông qua các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

3. Y tế từ xa:

Phát triển các ứng dụng thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế. Triển khai tích hợp các ứng dụng có thể tự theo dõi, phát hiện ra tình trạng sức khỏe của người dân với các thiết bị gắn trên người (bao gồm thiết bị di động)

4. Trí tuệ nhân tạo:

– Phát triển các hệ chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho phép người dân có thể tự kiểm tra chẩn đoán bệnh ban đầu của mình thông qua việc nhập các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân vào hệ chuyên gia, hình thành các trợ lý ảo chăm sóc cho người dân

– Phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng kết hợp chặt chẽ và thực hiện tức thời (real-time) cùng với hồ sơ sức khỏe điện tử; bệnh án điện tử

– Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, tim mạch, hô hấp, xương khớp, ung thư, sản nhi …

5. Bệnh viện thông minh – bệnh viện không giấy

– Triển khai bệnh án điện tử – thay thế hoàn toàn cho bệnh án giấy.

– Thanh toán viện phí điện tử – không dùng tiền mặt

– Đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở dịch vụ y tế

Toàn văn chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia có thể tải về tại: https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-5316-qd-by-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-y-te-den-nam-2025-196039-d1.html

(Vui lòng dẫn nguồn Vietnam Digital Health Network khi trích dẫn hoặc đăng lại thông tin)

Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.