Quản lý chứng nhận số vắc xin (tiêm chủng) cần những dữ liệu gì?

Chứng chỉ số vắc xin sẽ được cấp để xác nhận rằng một người đã được tiêm phòng; nó có thể được cấp phát bất kỳ thời điểm nào; hiệu lực của chứng chỉ có thể khác với hiệu lực của giai đoạn tiêm chủng; chứng chỉ có thể chỉ rõ có thể hoàn thành 1 hay nhiều mũi tiêm.

Ủy ban Châu Âu đã thống nhất cách tiếp cận để có thể quản lý chứng nhận số vắc xin dựa trên 2 nguyên tắc:

  1. định bộ dữ liệu tối thiểu (minimum dataset)
  2. Mã định danh duy nhất của mỗi chứng chỉ số vắc xin (unique vaccination certificate identifier)

Quản lý chứng nhận số vắc xin (tiêm chủng) cần những dữ liệu gì?

Với bộ dữ liệu tối thiểu của Ủy ban Châu Âu thống nhất bao gồm 3 danh mục:

  • Các thông tin về định danh cá nhân (personal identification): Tên, mã định danh cá nhân (tùy chọn), giới tính, ngày sinh,
  • Các thông tin về tiêm chủng (vaccination information): bệnh hay tác nhân được tiêm chủng, loại vắc xin, tên thương mại của vắc xin, số thứ tự mũi tiêm/uống, số lô/batch, ngày tiêm chủng, nơi tiêm, mã định danh cán bộ y tế tiêm, quốc gia tiêm chủng, ngày tiêm/uống vắc xin tiếp theo (tùy chọn)
  • Dữ liệu bổ sung/siêu dữ liệu về chứng chỉ (certificate metadata): đơn vị cấp chứng chỉ, mã định danh chứng chỉ, có hiệu lực từ, có hiệu lực đến, phiên bản chứng chỉ

 

Với mã định danh chứng chỉ số vắc xin/ tiêm chủng (UVCI) cần đảm bảo 1 số các nguyên tắc nền tảng như:

  • Tính mô đun: ở mức độ mà các mã được xây dựng theo các khối/miền thông tin riêng biệt.
  • Khả năng đọc hiểu/diễn giải của con người: ở mức độ con người có thể đọc và hiểu/phân tích mã định danh chứng chỉ
  • Tính duy nhất trên toàn cầu: Mỗi quốc gia hoặc đơn vị cấp chứng chỉ cần quản lý tốt dải mã định danh đã được phân bố và đảm bảo không bao giờ cấp lại hoặc cấp trùng mã UVCI.

 

Tài liệu mô tả chi tiết về bộ dữ liệu tối thiểu và mã UVCI bao gồm cấu trúc và các ràng buộc kỹ thuật có thể xem tại: https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-03/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en_0.pdf

Nguồn Vietnam Digital Health Network.

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.