Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dự án phát triển y tế sức khỏe

Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe đã có nhiều ứng dụng phát triển thử nghiệm, do vậy trong bài này xin giới thiệu một góc nhìn khác về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dự án phát triển, các công việc liên quan đến sức khỏe cộng động, sức khỏe toàn cầu.

Phản ánh quá khứ, hướng tới tương lai – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dự án phát triển

Chúng ta đang ở giữa làn sóng quan tâm chưa từng có về công nghệ máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI). Những công cụ này, cho phép máy tính đưa ra các dự đoán dựa trên dữ liệu và tự động hóa các quyết định, đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người. Các dịch vụ kỹ thuật số phổ biến như bản đồ tương tác, quảng cáo phù hợp và trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói có thể chỉ là bước khởi đầu. Một số người ủng hộ AI thậm chí còn tuyên bố rằng tác động của AI sẽ sâu sắc như “điện hoặc lửa” đến mức nó sẽ cách mạng hóa gần như mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Sự nhiệt tình này cũng đã vươn ra tầm quốc tế. Các ứng dụng ML / AI mới nổi hứa hẹn sẽ định hình lại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và dân chủ trong thế giới đang phát triển. ML và AI cho thấy tiềm năng to lớn trong việc giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trên toàn cầu. Chúng có thể cải thiện hiệu quả bằng cách tự động hóa các tác vụ sử dụng nhiều lao động hoặc cung cấp thông tin chi tiết mới bằng cách tìm ra các mẫu trong bộ dữ liệu lớn, phức tạp. Một báo cáo gần đây cho thấy những tiến bộ của AI có thể tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng 40% năng suất lao động vào năm 2035. Đồng thời, bản chất của những công cụ này – khả năng mã hóa và tái tạo các mẫu mà các công cụ này phát hiện – gây ra những mối quan ngại đáng kể bên cạnh sự hứa hẹn về tiềm năng.

Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin và hướng dẫn cho những người hạn chế về kỹ thuật khi họ phụ trách các hoạt động liên quan đến ML / AI mới nổi ở các nước đang phát triển. Các nhà tài trợ, những người triển khai và các đối tác phát triển khác sẽ hiểu được cơ bản về các kỹ thuật ML phổ biến và các vấn đề ML là phù hợp duy nhất để giải quyết. Chúng tôi cũng sẽ khám phá một số cách mà ML / AI có thể thất bại hoặc không phù hợp để triển khai trong bối cảnh các nước đang phát triển. Nhận thức về những rủi ro này và thừa nhận vai trò của chúng ta trong việc duy trì hoặc giảm thiểu chúng, sẽ giúp chúng ta làm việc cùng nhau để bảo vệ khỏi những kết quả có hại và đảm bảo rằng AI và ML đang đóng góp vào một tương lai công bằng, bình đẳng và trao quyền cho nhân loại.

Tài liệu chi tiết xem tại đây.

Trí tuệ nhân tạo đối với sức khỏe toàn cầu

Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến một làn sóng công nghệ mới nổi, từ blockchain và Máy bay không người lái (UAV) đến trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy tiềm năng đáng kể để thay đổi và tạo ra đột phá trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe. Nhận thấy tiềm năng to lớn của Trí tuệ nhân tạo đối với sức khỏe toàn cầu, Quỹ Rockefeller, Trung tâm Đổi mới và Tác động (CII) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (CII) đã phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bill và Melinda Gates để xây dựng tài liệu này.

Trí tuệ nhân tạo đối với sức khỏe toàn cầu

Báo cáo này xác định cơ hội cho các nhà tài trợ, chính phủ, nhà đầu tư, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác để khám phá và đẩy mạnh các giải pháp trí tuệ nhân tạo phù hợp và hiệu quả trên quy mô lớn trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu.

  • Tìm hiểu việc ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe để xác định các tình huống áp dụng AI có tiềm năng cao nhất trong bối cảnh sức khỏe toàn cầu
  • Đánh giá những thách thức lớn nhất đối với việc mở rộng quy mô ứng dụng AI ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, từ đó hiểu được những rào cản nào cần được giải quyết một cách chiến lược hơn.
  • Khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng như một phần của cơ chế tiếp cận phối hợp giữa các đối tác để tài trợ hiệu quả cho lĩnh vực này.

Xem chi tiết báo cáo tại đây.

Nguồn Vietnam Digital Health Network.

Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.