Hướng dẫn đánh giá các kết quả không đáp ứng đầy đủ các truy vấn

Hướng dẫn của google đánh giá dựa trên phương diện có đáp ứng với nhu cầu của các truy vấn của người dùng hay không? Cụ thể ở phần này sẽ đánh giá chất lượng của các trang có kết quả không đáp ứng đầy đủ các truy vấn hoặc không đáp ứng hoàn toàn.

Kết quả không đáp ứng đầy đủ cho các truy vấn URL

Những người đánh giá đôi khi đặt câu hỏi, “Đối với một truy vấn URL hoạt động tốt, các xếp hạng đáp ứng nhu cầu duy nhất có thể chấp nhận được cho một kết quả là Đáp ứng đầy đủ hoặc Không đáp ứng?” Câu trả lời là không. Có thể có các kết quả hữu ích khác cho các truy vấn URL.

Một số người dùng đưa ra các truy vấn URL để tìm thông tin về một trang web, chẳng hạn như các bài đánh giá hoặc tin tức gần đây. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp này cho bạn như một phương pháp nghiên cứu danh tiếng trong hướng dẫn PQ. Người dùng thực sự cũng làm điều này. Kết quả cung cấp đánh giá và thông tin danh tiếng có thể rất hữu ích cho truy vấn URL.

Tuy nhiên, các trang web cung cấp thống kê sử dụng về một trang web thường không phải là kết quả hữu ích cho các truy vấn URL. Hầu hết người dùng không quan tâm đến loại thông tin này. 

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng theo nhu cầu, Xếp hạng chất lượng trang Giải thích 
Truy vấn: [ceramicbarn.com]

Vị trí người dùng: Palo Alto, California

Mục đích của Người dùng: Đồ gốm Barn là một ngôi nhà cửa hàng trang trí nội thất. Người dùng có thể muốn đi đến trang web, thực hiện nghiên cứu, hoặc tìm thêm thông tin về công ty.

mục tiêu của truy vấn
mục tiêu của truy vấn
LP này là mục tiêu của truy vấn.
Landing page giảm giá
Landing page giảm giá
Mã phiếu giảm giá trực tuyến rất phổ biến ở Hoa Kỳ và LP này (từ một trang web phiếu giảm giá nổi tiếng) hiển thị mã cho trực tuyến mua hàng trên Pottery Barn trang mạng. Người dùng có thể quan tâm trong mã phiếu giảm giá và điều này sẽ rất hữu ích cho những cuộc mua sắm trực tuyến tại ceramicbarn.com, đặc biệt là những người mua sắm thường xuyên.
Landing page reviews
Landing page reviews
LP này (từ một đánh giá trang web) có đánh giá về trang web ceramicbarn.com. Người dùng có thể quan tâm đến việc đọc đánh giá khi xem xét có mua hàng tại ceramicbarn.com, đặc biệt là mới người mua sắm
Truy vấn: [ratemyprofessors.com]Vị trí người dùng: Los Angeles, Californi

Mục đích của Người dùng: Đi tới www.ratemyprofessors.com, một trang web nơi sinh viên có thể đánh giá các giáo sư đại học.

Landing page mục tiêu của tìm kiếm
Landing page mục tiêu của tìm kiếm
LP này là mục tiêu của truy vấn.
Huffington Post
Huffington Post
LP này là một tờ Huffington Post bài báo ngày 31 tháng 8 năm 2012 về ratemyprofessors.com. Bài báo mới được xuất bản khi nó được thêm vào hướng dẫn. Một số người dùng có thể quan tâm đến bài viết này.
Landing page không đáp ứng được nhu cầu người tìm kiếm
Landing page không đáp ứng được nhu cầu người tìm kiếm
LP này là một bài báo ngày tháng 4, 17, 2006 về trang web ratemyprofessors.com. Sẽ có ít hoặc không có người dùng quan tâm đến điều này đã lỗi thời thông tin.

 

Tìm hiểu thêm: Thang đánh giá xếp hạng theo nhu cầu của người dùng 

Có thể dễ dàng thấy google hướng dẫn người đánh giá chất lượng của trang web:

  • Đánh giá chất lượng cao đối với những Landing pages có thể đáp ứng được nhu cầu của đa số người dùng.
  • Những Langding pages đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của số ít người hơn hoặc có thể có ích cho người dùng nhưng không đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm cao của người dung sẽ được đánh giá với chất lượng trung bình.
  • Ở ví dụ dưới có thể thấy được sự khác nhau giữa các trang là thời gian cập nhật của các landing pages này. Những trang ít được cập nhật hoặc không được cập nhật thường không đáp ứng được nhu cầu của người tìm kiếm chắc chắn sẽ được đánh giá chất lượng trang không được cao.

Vậy để những trang web của bạn được google đánh giá chất lượng tốt cần đáp ứng nhu cầu của người tìm kiếm và cập nhật thường nội dung thường xuyên để đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Xem thêm: [Google general guidelines] Tìm hiểu về nhu cầu của người dùng trên điện thoại

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.