Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm ngày 14 – 10 – 2020

Google vừa cập nhật bản PDF về Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm của họ. Trước đó vào ngày 05 – 12 – 2019 Google cũng cập nhật Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm, như vậy họ đã cập nhật tiếp nguyên tắc sau 10 tháng 10 ngày.

Bản cập nhật mới nhất về nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm là ngày 14 tháng 10 năm 2020. Nó đã được mở rộng từ 168 trang lên 175 trang hướng dẫn.

Google đã có những thay đổi đáng kể trong cách sắp xếp đánh giá chất lượng tìm kiếm của họ. Bạn có thể so sánh sự khác nhau của 2 bản cập nhật tìm kiếm này theo liên kết để xem 2 bản hướng dẫn dưới đây:

Hiện tại, tôi chưa thấy ai công bố nhật ký thay đổi nguyên tắc của Google kèm theo tài liệu, tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới vào bài đăng này.

Barry Schwartz đã chạy hướng dẫn mới qua một máy quét so sánh giữa 2 bản hướng dẫn năm 2019 và 2020. Dữ liệu theo máy quét cho thấy có 281 nội dung đã được thay đổi mới, 233 nội dung được bổ sung vào và 209 nội dung bị xóa bỏ. Google đã thêm phần ví dụ để giải thích vai trò của các yếu tố trong các nguyên tắc này. Google cũng đánh giá về mối quan hệ giữa chất lượng trang và nhu cầu của người dùng được đáp ứng. Google bổ sung thêm một phần để xếp hạng kết quả từ “từ điển và bách khoa toàn thư” cho các truy vấn khác nhau. Cuối cùng, Google đã thêm phần “nhật ký thay đổi” ở trang cuối cùng – trang 175. Dưới đây là những thay đổi:

Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm ngày 14 - 10 - 2020

  • Đã thêm ghi chú để làm rõ rằng Đánh Giá không ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự kết quả tìm kiếm.
  • Nhấn mạnh ‘Vai trò của các ví dụ trong các Nguyên tắc này’ như một phần độc lập trong phần giới thiệu.
  • Các kết quả nội dung đặc biệt có thể có các liên kết đến các trang đích; thêm ví dụ minh họa.
  • Hướng dẫn cập nhật về cách xếp hạng các trang có cảnh báo phần mềm độc hại và thời điểm chỉ định không Load Flag; thêm ví dụ minh họa.
  • Đã thay đổi thứ tự của phần Đánh giá trang và Mối quan hệ giữa chất lượng trang và phần đáp ứng nhu cầu người dùng cho rõ ràng.
  • Đã thêm ‘Đánh giá từ điển và Kết quả bách khoa toàn thư cho các truy vấn khác nhau’: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu ý định của người dùng và truy vấn đối với xếp hạng Needs Met; thêm ví dụ minh họa.
  • Những thay đổi nhỏ trong suốt quá trình hoạt động (các ví dụ được cập nhật và giải thích để đảm bảo tính nhất quán; ngôn ngữ đơn giản hóa liên quan đến những người đánh giá đại diện cho mọi người trong ngôn ngữ của họ; lỗi chính tả; v.v.)
Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.