Xếp hạng kết quả theo các ngôn ngữ khác nhau theo Guideline Google

Khi tìm kiếm cùng một chủ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau có thể ra những kết quả khác nhau. Sau đây, Lưu Anh Media sẽ chia sẻ Guideline của Google hướng dẫn xếp hạng kết quả theo các ngôn ngữ khác nhau chi tiết trong bài viết này.

Xếp hạng kết quả ngôn ngữ tiếng Anh ở các ngôn ngữ không phải tiếng Anh

Hướng dẫn xếp hạng sau đây dành cho những người đánh giá bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Bạn có thể ngừng đọc phần này nếu ngôn ngữ công việc của bạn là tiếng Anh, chẳng hạn như tiếng Anh (US), tiếng Anh (IN), tiếng Anh (NG), v.v.

Xếp hạng đáp ứng nhu cầu của bạn phải phản ánh mức độ hữu ích của kết quả đối với người dùng ở ngôn ngữ của bạn. Khi truy vấn bằng ngôn ngữ địa phương của bạn, hãy giả sử rằng người dùng muốn kết quả bằng ngôn ngữ đó. Chúng tôi biết rằng bạn có thể đọc tiếng Anh (bạn đang đọc tài liệu này!), Nhưng bạn chỉ nên xếp hạng Needs Met cao cho kết quả tiếng Anh nếu người dùng ở ngôn ngữ của bạn mong đợi hoặc muốn họ cho một truy vấn cụ thể. Trừ khi được truy vấn yêu cầu, kết quả bằng tiếng Anh sẽ được coi là vô dụng nếu hầu hết người dùng trong ngôn ngữ không thể đọc chúng.

Tuy nhiên, xếp hạng có thể khó khăn hơn khi truy vấn bao gồm tên, từ tiếng Anh, v.v. hoặc khi không rõ liệu kết quả bằng tiếng Anh có đáp ứng cho một truy vấn cụ thể hay không. Vui lòng sử dụng phán đoán và kiến ​​thức về ngôn ngữ của bạn để xác định xếp hạng thích hợp.

Quan trọng: Hãy nhớ rằng mỗi ngôn ngữ sẽ có những cân nhắc riêng về số lượng và nhiều loại ngôn ngữ (chẳng hạn như ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ khu vực, phương ngữ địa phương, v.v.), hệ thống chữ viết và ngôn ngữ nhập bằng bàn phím thường được sử dụng. Mặc dù hướng dẫn này có thể không bao gồm các ví dụ cho ngôn ngữ của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn phải đại diện cho người dùng ở vị trí nhiệm vụ và văn hóa của mình để giải thích truy vấn và xếp hạng kết quả. Khi nghi ngờ, hãy giả sử rằng người dùng muốn kết quả bằng ngôn ngữ tác vụ trừ khi truy vấn chỉ ra rõ ràng khác.

Ví dụ về kết quả bằng tiếng Anh (và không phải tiếng Anh) ở các ngôn ngữ không phải tiếng Anh

Phần này bao gồm một số ví dụ sử dụng tiếng Hindi (IN) và tiếng Hàn (KR) làm ngôn ngữ. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi không thể giả định rằng người dùng ở các ngôn ngữ này — tức là người dùng nói tiếng Hindi ở Ấn Độ hoặc người dùng nói tiếng Hàn ở Hàn Quốc — có thể đọc tiếng Anh. Trừ khi hầu hết người dùng trong ngôn ngữ sẽ hài lòng với kết quả tiếng Anh cho truy vấn, chúng tôi sẽ coi chúng là vô ích hoặc thậm chí vô dụng (FailsM).

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng cần đáp ứng Giải trình
Truy vấn: [ राजा रव वमा]

Địa phương: Hindi (IN)

Vị trí người dùng: Delhi, Ấn Độ

Mục đích của người dùng: Người dùng muốn tìm thông tin về राजा रव वमा, một nghệ sĩ Ấn Độ.

Một ví dụ Wiki tiếng Hindi
Một ví dụ Wiki tiếng Hindi
Trang Wikipedia tiếng Hindi này trên राजा रव वमा rất hữu ích cho người dùng tiếng Hindi (IN).
Ví dụ Wiki Tiếng Anh Trang Wikipedia tiếng Anh về राजा रव वमा này có nội dung tương tự như trang Wikipedia tiếng Hindi. Mặc dù có một số hình ảnh hữu ích trên trang nhưng rất ít người dùng tiếng Hindi có thể đọc trang này.

Dưới đây là các ví dụ trong đó truy vấn bao gồm các danh từ riêng được nhập bằng chữ Latinh, chẳng hạn như người nổi tiếng, địa điểm, tên sách hoặc phim, v.v. Đối với các truy vấn này, người dùng muốn xem kết quả bằng ngôn ngữ địa phương của họ.

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng cần đáp ứng Giải trình
Truy vấn: [Ronaldo]

Địa phương: Hindi (IN)

Vị trí người dùng: Delhi, Ấn Độ

Mục đích của người dùng: Mục đích của người dùng: Người dùng muốn tìm thông tin về Cristiano

Ronaldo, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Truy vấn Ronaldo
Truy vấn Ronaldo
Mặc dù truy vấn được nhập bằng chữ viết Latinh, hầu hết người dùng tiếng Hindi sẽ muốn xem thông tin về người này bằng tiếng Hindi. Trang Wikipedia tiếng Hindi này trên Cristiano Ronaldo rất hữu ích cho những người dùng tiếng Hindi IN).
LP Ronaldo của Wikipedia tiếng anh
LP Ronaldo của Wikipedia tiếng anh
Trang Wikipedia tiếng Anh về Cristiano Ronaldo này có nội dung tương tự như trang Wikipedia tiếng Hindi. Mặc dù có một số hình ảnh hữu ích trên trang nhưng rất ít người dùng tiếng Hindi có thể đọc trang này.

Đây là một ví dụ bổ sung trong đó truy vấn được nhập bằng chữ viết Latinh (bao gồm một số từ tiếng Anh), nhưng người dùng vẫn muốn xem kết quả bằng ngôn ngữ địa phương của họ.

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng cần đáp ứng Giải trình
Truy vấn: [mahila cricket sri lanka ka match]

Địa phương: Hindi (IN)

Vị trí người dùng: Người dùng muốn tìm thông tin về trận đấu cricket của nữ với Sri Lanka vào ngày 17 tháng 2 năm 2016

Kết quả tiếng Hindi
Kết quả tiếng Hindi
Mặc dù truy vấn bao gồm một số từ tiếng Anh, nhưng đó là truy vấn tiếng Hindi được nhập bằng hệ thống chữ Latinh. Hầu hết người dùng tiếng Hindi sẽ mong đợi xem kết quả bằng tiếng Hindi, giống như bài viết hữu ích này.
Kết quả trang Web tiếng anh
Kết quả trang Web tiếng anh
This English language landing page has helpful content for users who can read English, but few Hindi (IN) users would be able to read this page.

Mặt khác, có thể có các truy vấn trong đó nhu cầu của hầu hết người dùng sẽ thực sự được đáp ứng bởi các kết quả bằng tiếng Anh, ngay cả khi bản thân truy vấn được nhập bằng ngôn ngữ tác vụ.

Ví dụ: đối với các truy vấn về các doanh nghiệp và tổ chức toàn cầu, người dùng có thể mong đợi hoặc muốn truy cập phiên bản tiếng Anh của trang web chính thức của doanh nghiệp / tổ chức ở một số ngôn ngữ. Tương tự, đối với các truy vấn tìm kiếm thông tin kỹ thuật như số bộ phận của nhà sản xuất, thông số kỹ thuật sản phẩm, công thức khoa học hoặc hóa học, v.v., câu trả lời cho truy vấn có thể thường được diễn đạt bằng tiếng Anh ở một số ngôn ngữ.

Đối với những truy vấn này, người dùng có thể mong đợi hoặc muốn xem kết quả tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của họ. Vui lòng sử dụng phán đoán và kiến thức về ngôn ngữ của bạn để xác định xếp hạng phù hợp.

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng cần đáp ứng Giải trình
Truy vấn: [ हावड वेबसाइट]

Địa phương: Hindi (IN)

Vị trí người dùng: Delhi, Ấn Độ

Mục đích của người dùng: हावड वेबसाइट là “trang web Harvard” bằng tiếng Hindi. Người dùng muốn vào trang web chính thức của Đại học Harvard, một trường đại học nghiên cứu nổi tiếng ở Cambridge, Massachusetts.

Website chính thức của Harvard
Website chính thức của Harvard
Đây là trang web chính thức của Đại học Harvard. Mặc dù truy vấn được nhập bằng tiếng Hindi, nhưng trang web tiếng Anh này rõ ràng là thứ mà người dùng đang tìm kiếm. Người dùng sẽ hoàn toàn hài lòng bởi kết quả này.

Cuối cùng, ở một số ngôn ngữ, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ được sử dụng phổ biến. Trong các ngôn ngữ này, các trang web tiếng Anh rất dễ sử dụng và có thể hữu ích, tùy thuộc vào truy vấn.

Ví dụ, chính phủ Singapore công nhận bốn ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Trung và tiếng Tamil, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên và chiếm ưu thế nhất ở Singapore.

Truy vấn và Mục đích của Người dùng Khối kết quả và LP, Xếp hạng cần đáp ứng Giải trình
Truy vấn: [barack obama]

Địa phương: English (SG)

Vị trí người dùng: Singapore

Mục đích người dùng: Tìm thông tin về Barack Obama

Wikipedia tiếng anh về Barack Obama
Wikipedia tiếng anh về Barack Obama
Trang Wikipedia tiếng Anh về Obama này sẽ rất hữu ích cho người dùng ở Singapore.
Wikipedia Tiếng Trung về Obama
Wikipedia Tiếng Trung về Obama
Trang Wikipedia bằng tiếng Trung về Obama này cũng sẽ rất hữu ích cho người dùng ở Singapore.

Xem thêm Guideline Google:

Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.