Tìm hiểu khối kết quả khi truy vấn trên điện thoại

Phần này hướng dẫn chung của Google sẽ hướng dẫn cho những người đánh giá hiểu các khối kết quả khi truy vấn trên điện thoại. Hướng dẫn chung này cũng cho biết về cách hiển thị đánh giá này trên nhiệm vụ xếp hạng và các chú ý liên quan.

Tìm hiểu về các khối kết quả

Các phần sau đây chứa các ví dụ về các loại truy vấn và kết quả khác nhau. Trong các nguyên tắc này, vui lòng cho rằng các khối và trang kết quả dễ sử dụng trên điện thoại, trừ khi có ghi chú khác.

Ví dụ về những khối kết quả tìm kiếm của Web

Các Khối Kết quả Tìm kiếm trên Web thường có tiêu đề của liên kết, URL và “đoạn trích” văn bản mô tả trang. Đối với nhiều truy vấn, Khối kết quả tìm kiếm trên web là loại kết quả hữu ích nhất.

Dưới đây là phần ví dụ trực quan khối kết quả tìm kiếm của Web trên điện thoại

Ví dụ bề khối kết quả tìm kiếm của Web
Ví dụ bề khối kết quả tìm kiếm của Web
 • Truy vấn ở đây là “cuisinart food processor reviews”
 • Vị trí người dùng: Thành phố Oklahoma, Oklahoma
 • Mục đích của người dùng: Đây là một truy vấn Biết. Người dùng muốn tìm các đánh giá gần đây về bộ chế biến thực phẩm Cuisinart.
 • Kết quả: Đây là Khối kết quả tìm kiếm trên web có liên kết đến trang đích với các đánh giá của Cuisinart.

Ví dụ khác về truy vấn vé broadway

Khối kết quả về truy vấn vé Broadway
Khối kết quả về truy vấn vé Broadway
 • Truy vấn: [vé broadway]
 • Vị trí người dùng: Thành phố New York, New York
 • Mục đích người dùng: Đây là truy vấn Biết hoặc Truy vấn Thực hiện. Người dùng muốn tìm kiếm giá và / hoặc mua vé xem một buổi biểu diễn Broadway ở Thành phố New York.

Ví dụ về những khối kết quả có nội dung đặc biệt

Những Khối Kết quả Nội dung Đặc biệt (SCRBs) xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, cùng với các Khối Kết quả Tìm kiếm trên Web. Phần lớn những khối kết quả này xuất hiện là kết quả đầu tiên của trang tìm kiếm.

Các Khối Kết quả Nội dung Đặc biệt được thiết kế để hiển thị nội dung trực tiếp cho người dùng trên trang kết quả tìm kiếm. Từ máy tính đang hoạt động đến video có thể phát đến thông tin thời tiết tương tác, những kết quả này giúp người dùng ngay lập tức nhận được thông tin hoặc nội dung. Một số khối kết quả đặc biệt cũng có thể có liên kết đến các trang đích.

Quan trọng: Hãy giả sử rằng mọi tính năng tương tác đều hoạt động và hoạt động bình thường. Một số lưu ý:

 • Tất cả các khối kết quả là “ảnh chụp màn hình” hoặc hình ảnh của kết quả tìm kiếm có bật các liên kết nổi bật. Thật không may, ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của khối kết quả tương tác sẽ không hoạt động như đối với người dùng thực. Với mục đích xếp hạng, vui lòng giả định rằng các khối kết quả tương tác hoạt động như dự định. Cố gắng tương tác với khối kết quả vì một số liên kết, nút hoặc các tính năng khác có thể hoạt động.
 • Có thể có độ trễ giữa thời điểm tạo tác vụ xếp hạng và thời điểm bạn thực sự xếp hạng khối, khiến một số thông tin trong khối kết quả nội dung đặc biệt bị lỗi thời vài giờ hoặc thậm chí vài ngày. Các khối thông tin về giá cổ phiếu hoặc thời tiết được thiết kế để cung cấp cho người dùng thông tin cực kỳ cập nhật và kịp thời. Tuy nhiên, do thời gian xếp hạng bị chậm nên thông tin có thể không còn chính xác. Đừng phạt một khối kết quả nội dung đặc biệt vì lỗi thời. Giả sử rằng các khối hiển thị thông tin hiện tại cho người dùng, trừ khi có hướng dẫn khác.
Khối kết quả có nội dung đặc biệt được trả về khi có truy vấn về thời tiết
Khối kết quả có nội dung đặc biệt được trả về khi có truy vấn về thời tiết

Truy vấn: [thời tiết]

Vị trí người dùng: Chicago, Illinois

Mục đích của người dùng: Đây là một truy vấn Biết đơn giản vì người dùng di động có một nhu cầu thông tin: nhiệt độ hiện tại và khả năng có mưa hoặc tuyết. Người dùng muốn biết được thời tiết tại nơi người đó đang xuất hiện.

Lưu ý: Giả sử khối hiển thị hiện tại thông tin cho người dùng.

Khối kết quả có nội dung đặc biệt khi truy vấn "Calo của một quả chuối"
Khối kết quả có nội dung đặc biệt khi truy vấn “Calo của một quả chuối”

Truy vấn: [calo trong một quả chuối]

Vị trí người dùng: Oakland, California

Mục đích của người dùng: Đây là một truy vấn Biết đơn giản. Người dùng muốn biết có bao nhiêu calo trong một quả chuối.

 

Khối kết quả trả về khi người dùng muốn hỏi về "cây cao nhất"
Khối kết quả trả về khi người dùng muốn hỏi về “cây cao nhất”

Truy vấn: [cây cao nhất là gì]

Vị trí người dùng: Boise, Idaho

Mục đích của người dùng: Đây là một truy vấn Biết đơn giản. Người dùng muốn biết loại cây nào là cao nhất.

Ví dụ về những khối kết quả hành động của thiết bị

Điện thoại di động phải trả lời truy vấn Hành động thiết bị và thực hiện những gì người dùng yêu cầu. Nếu khối là một truy vấn Hành động thiết bị để mở một ứng dụng, hãy giả sử rằng người dùng đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại của họ. Nếu truy vấn là tải xuống ứng dụng, hãy giả sử rằng người dùng chưa cài đặt ứng dụng trên điện thoại của họ.

Ví dụ về khối kết quả về hành động của thiết bị khi có truy vấn "Mở Angry birds"
Ví dụ về khối kết quả về hành động của thiết bị khi có truy vấn “Mở Angry birds”

Truy vấn: [mở angry birds]

Vị trí người dùng: Little Rock, Arkansas

Mục đích của người dùng: Đây là truy vấn Hành động thiết bị. Người dùng muốn thiết bị mở ứng dụng Angry Birds để họ có thể chơi trò chơi.

Kết quả: Trong khối kết quả này, người dùng có thể nhấp vào liên kết để mở ứng dụng.

Khối kết quả hành động của thiết bị khi người dùng có truy vấn "go to amazon.com"
Khối kết quả hành động của thiết bị khi người dùng có truy vấn “go to amazon.com”

Truy vấn: [truy cập amazon.com]

Vị trí người dùng: Glendale California

Mục đích của người dùng: Đây là truy vấn Hành động thiết bị. Người dùng muốn truy cập amazon.com để tương tác với trang web.

Kết quả: Trong khối kết quả này, người dùng có thể nhấp vào các liên kết để truy cập trực tiếp vào trang web.

Khối kết quả hành động của thiết bị khi người dùng truy vấn "đặt báo thức lúc 5h"
Khối kết quả hành động của thiết bị khi người dùng truy vấn “đặt báo thức lúc 5h”

Truy vấn: [đặt báo thức lúc 5 giờ sáng]

Vị trí người dùng: Tacoma, Washington

Mục đích của người dùng: Đây là truy vấn Hành động thiết bị. Người dùng muốn đặt báo thức của thiết bị báo lúc 5:00 sáng.

Kết quả: Trong khối kết quả này, truy vấn đã bắt đầu đặt báo thức trên điện thoại lúc 5:00 sáng.

Khối kết quả hành động của thiết bị khi truy vấn "call best buy"
Khối kết quả hành động của thiết bị khi truy vấn “call best buy”

Truy vấn: [call best buy]

Vị trí người dùng: Mountain View, California

Mục đích của người dùng: Đây là truy vấn Hành động thiết bị. Người dùng muốn gọi đến cửa hàng Best Buy gần nhất.

Kết quả: Trong Khối Kết quả Hành động Thiết bị này, truy vấn đã bắt đầu một cuộc gọi đến vị trí Best Buy gần nhất.

Cách kết quả hành động của thiết bị được hiển thị trong Nhiệm vụ xếp hạng

Lưu ý quan trọng: Người dùng đưa ra truy vấn thực sự trải nghiệm phản hồi của điện thoại đối với truy vấn, trong khi những người xếp hạng được cung cấp mô tả về nó. Nếu người dùng iPhone nói “Siri, hãy gọi cho mẹ”, iPhone sẽ hiển thị lời nhắc trực quan để cho biết rằng họ đang quay một số điện thoại. Trong các nhiệm vụ xếp hạng này, bạn sẽ thấy mô tả về hành động này.

Cũng hãy giả sử rằng điện thoại thực hiện thành công hành động theo cách hoàn toàn thỏa mãn.

Dưới đây là một số ví dụ bổ sung về truy vấn Hành động thiết bị, cùng với “văn bản hành động” tương ứng được hiển thị trong nhiệm vụ xếp hạng. Phần bên trái sẽ của ảnh sẽ là khối kết quả sẽ được hiện thị trên điện thoại khi thực hiện truy vấn. Còn phần bên phải là phần người đánh giá sẽ nhìn thấy trên tab đánh giá.

Truy vấn "đặt báo thức trong 30 phút nữa"
Truy vấn “đặt báo thức trong 30 phút nữa”

Phía bên trái hiển thị những gì người dùng nhìn thấy trên điện thoại cho truy vấn [đặt báo thức trong 30 phút], trong khi phía bên phải hiển thị “văn bản hành động” mà bạn (người xếp hạng) có thể thấy trong nhiệm vụ xếp hạng. Văn bản ở bên phải cho biết rằng người dùng đã đưa ra truy vấn lúc 1:48 chiều (13:48:00) và thiết bị đã đặt báo thức để báo sau 30 phút.

Truy vấn "mở app Facebook"
Truy vấn “mở app Facebook”

Phía bên trái hiển thị những gì người dùng nhìn thấy trên điện thoại cho truy vấn [mở ứng dụng facebook]. Trong trường hợp này, điện thoại hiển thị thông báo “Đang mở ứng dụng” và sau đó mở ứng dụng. Phía bên phải hiển thị “văn bản hành động” mà bạn (người xếp hạng) có thể thấy trong nhiệm vụ xếp hạng. Văn bản cho biết rằng thiết bị phản hồi bằng cách mở ứng dụng Facebook trên điện thoại của người dùng.

Khối kết quả hành động của thiết bị trả về khi thực hiện truy vấn "call Dan"
Khối kết quả hành động của thiết bị trả về khi thực hiện truy vấn “call Dan”

Phía bên trái hiển thị những gì người dùng nhìn thấy trên điện thoại cho truy vấn [gọi dan], trong khi bên phải hiển thị “văn bản hành động” mà bạn (người xếp hạng) có thể thấy trong tác vụ xếp hạng. Người dùng muốn quay số được lưu cho số liên lạc “Dan” trên thiết bị. Văn bản này cho biết rằng thiết bị đã phản hồi bằng cách hiển thị số điện thoại của liên hệ và quay số.

Khối kết quả hành động của thiết bị khi truy vấn "call target"
Khối kết quả hành động của thiết bị khi truy vấn “call target”

Đối với một số truy vấn Hành động thiết bị, thiết bị sẽ hiển thị danh sách các tùy chọn để chọn trước khi có thể phản hồi truy vấn Hành động thiết bị. Đây là một ví dụ cho truy vấn [mục tiêu cuộc gọi]. Người dùng sẽ được hiển thị danh sách các cửa hàng Target trong khu vực để lựa chọn. Ví dụ này cho thấy rằng kết quả Hành động thiết bị do thiết bị thực hiện sẽ gọi đến cửa hàng Target mong muốn sau khi người dùng thực hiện lựa chọn của mình.

Ví dụ về truy vấn của người dùng là "play adele"
Ví dụ về truy vấn của người dùng là “play adele”

Đây là một ví dụ cho truy vấn [play adele]. Người dùng được hiển thị loại kết quả “Phát phương tiện”. Trong trường hợp này, vì người dùng muốn phát nhạc, kết quả Hành động thiết bị hiển thị là nút “Phát nhạc” để nhấp vào. Nhấp vào nút này sẽ phát bài hát được chỉ định nếu người dùng có bài hát trên thiết bị của họ. Nếu không, nhấp vào hộp kết quả sẽ cung cấp cho người dùng các tùy chọn để nghe trực tuyến bài hát được chỉ định.

Những vấn đề về xếp hạng trên điện thoại

Chúng tôi hiểu rằng những người đánh giá xếp hạng sử dụng điện thoại, hệ điều hành và trình duyệt khác nhau có thể có trải nghiệm khác nhau. Nói chung, hãy làm những gì bạn sẽ làm một cách bình thường, tự nhiên và đánh giá dựa trên trải nghiệm của bạn. Dưới đây là một số điểm bổ sung cần lưu ý khi bạn xếp hạng trên điện thoại của mình:

 • Nếu bạn thấy một trong những thông báo này khi mở trang đích trên điện thoại:
 • Hỏi xem bạn muốn mở trang trong trình duyệt hay ứng dụng của trang web: chọn và đánh giá trang web. Tuy nhiên, nếu kết quả tự động mở ứng dụng theo mặc định dựa trên cài đặt trên điện thoại của bạn (ví dụ: một số người dùng đã đặt tất cả các trang YouTube tự động mở kết quả trong ứng dụng YouTube), bạn nên xếp hạng trải nghiệm ứng dụng tự nhiên của mình — bạn không cần phải thay đổi cài đặt mặc định của điện thoại.
 • Hỏi bạn muốn truy cập trang dành cho thiết bị di động hay trang dành cho máy tính để bàn: bạn có thể chọn trang dành cho thiết bị di động miễn là trang đích giống nhau. Đôi khi, tùy chọn di động sẽ đưa bạn đến trang chủ di động thay vì URL cụ thể trong tác vụ. Bạn có thể cần kiểm tra xem trên thực tế trang di động có giống URL với trang trên máy tính để bàn hay không.
 • Vui lòng mở và xem các tệp PDF. Trải nghiệm của bạn có thể dễ dàng hoặc khó hơn những người dùng khác tùy thuộc vào điện thoại và trình duyệt của bạn, nhưng bạn vẫn nên mở tệp PDF và xem nó.
 • Đôi khi, bạn có thể được giao một số tác vụ xếp hạng này trên máy tính để bàn, nhưng vui lòng xếp hạng từ quan điểm của người dùng di động trừ khi có hướng dẫn khác.
 • Bạn nên cho rằng các truy vấn được đưa ra trên điện thoại thông minh trừ khi có quy định khác trong hướng dẫn nhiệm vụ hoặc dự án cụ

Các phần khác của guideline:

Ngày viết:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.