Google

Google

Tầm quan trọng của việc duyệt và nghiên cứu kết quả về truy vấn sản phẩm

Đối với các vấn đề trong lĩnh vực YMYL đặc biệt các truy vấn về tìm kiếm và nghiên cứu về sản phẩm, Google chú ý cho người đánh giá về tầm quan trọng của việc duyệt và nghiên cứu kết quả tìm kiếm truy vấn sản phẩm. Tầm quan trọng của việc duyệt và......

Xếp hạng chất lượng Trang (Page Quality Rating) – Guideline Google

Để nâng cao chất lượng website mà bạn quản lí cũng như muốn đánh giá các website khác của đối thủ cần am hiểu rõ về cách Google xếp hạng chất lượng trang Web. Sau đây, Lưu Anh Media sẽ chia sẻ Guideline của Google về Xếp hạng chất lượng trang để giúp các bạn......

Hướng dẫn đánh giá các kết quả không đáp ứng đầy đủ các truy vấn

Hướng dẫn của google đánh giá dựa trên phương diện có đáp ứng với nhu cầu của các truy vấn của người dùng hay không? Cụ thể ở phần này sẽ đánh giá chất lượng của các trang có kết quả không đáp ứng đầy đủ các truy vấn hoặc không đáp ứng hoàn toàn.......

Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm và kết quả

Phần hướng dẫn chung này hướng dẫn cho người đánh giá về các kết quả được trả về khi có các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm. Các truy vấn nhập sai hoặc nhập nhầm  Người đánh giá sẽ nhận thấy rằng một số truy vấn bị sai chính tả hoặc nhập sai. Dưới......

Tìm hiểu khối kết quả khi truy vấn trên điện thoại

Phần này hướng dẫn chung của Google sẽ hướng dẫn cho những người đánh giá hiểu các khối kết quả khi truy vấn trên điện thoại. Hướng dẫn chung này cũng cho biết về cách hiển thị đánh giá này trên nhiệm vụ xếp hạng và các chú ý liên quan. Tìm hiểu về các......

Xếp hạng kết quả theo các ngôn ngữ khác nhau theo Guideline Google

Khi tìm kiếm cùng một chủ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau có thể ra những kết quả khác nhau. Sau đây, Lưu Anh Media sẽ chia sẻ Guideline của Google hướng dẫn xếp hạng kết quả theo các ngôn ngữ khác nhau chi tiết trong bài viết này. Xếp hạng kết quả ngôn......

Xếp hạng truy vấn liên quan đến vị trí người dùng Guideline Google

Bài viết sau, Lưu Anh Media sẽ chia sẻ cho bạn Guideline của Google về cách thức xếp hạng những truy vấn liên quan đến vị trí người dùng. Kết quả có thể khác nhau đối với từng vị trí hoặc cũng có trường hợp giống nhau. Xếp hạng Truy vấn ý định thăm trực......

Xếp hạng kết quả tìm kiếm theo nhu cầu của người dùng

Khi thực hiện tìm kiếm thông tin trên Google, có nhiều loại truy vấn và kết quả khác nhau, nhưng quy trình xếp hạng đều giống nhau: Xếp hạng kết quả tìm kiếm theo nhu cầu người dùng tập trung vào nhu cầu của người dùng thiết bị di động và suy nghĩ xem kết quả......

Hiểu nhu cầu người dùng trên di động – Guideline Google

Hiện nay, nhu cầu người dùng di động là rất nhiều. Có đến 93% người dùng tìm kiếm trên google bằng thiết bị di động của mình. Vậy Google xếp hạng những tìm kiếm này bằng những cách nào? Bài viết sau, Lưu Anh Media sẽ chia sẻ cho các bạn về cách Google hiểu......

Lời khuyên của John Mueller Google về SEO năm 2021

Tại SMX Virtual vào đầu tháng này, John Mueller của Google đã vui vẻ nhận lời phát biểu tại sự kiện này và anh ấy đã chia sẻ rất nhiều mẹo và thay đổi đáng kinh ngạc về tìm kiếm trong bài thuyết trình của mình. Nhưng ông cũng chia sẻ một số ý tưởng......